Business Finland rahoitus

Business Finland (ex. Tekes eli Teknologian kehittämiskeskus ja Finpro) tarjoaa rahoitusta yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja julkisten palvelujen tuottajille. Kansainvälistyvät ja kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkein rahoituksen kohderyhmä. Hakemuksissa esitetyt projektit kilpailevat keskenään rahoituksesta. www.businessfinland.fi

Ketkä voivat saada rahoitusta?

Suomessa toimivat, teknologiaansa kehittävät pienet ja keskisuuret tai suuret yritykset ja yhteisöt.

Mihin rahoitusta myönnetään?
Tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, joka parantaa kilpailuetua, uudistaa tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja sekä nopeuttaa innovaatioiden kaupallistamista. Rahoituksella voi myös hankkia tietoa uusista kohdemarkkinoista, saada palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja varmistaa uuden ratkaisun kysyntää.

Rahoituspalvelut

  • Pääosin tuotekehitysavustusta saa tutkimuksellisiin projekteihin, jotka luovat pohjaa tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle. Tuotekehitysavustusta saa myös projekteja valmisteleviin esiselvityksiin.
  • Messuavustus kansainvälisille messuille
  • Liiketoimintakonseptin testaus
  • Uusien markkinoiden etsiminen tai avaus
  • Asiantuntijapalveluihin
  • Laina kehitys- ja pilotointiprojekteihin 50 - 70 % kokonaiskustannuksista. Laina-aika jopa 10 vuotta.

Business Finland Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista eli Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 5 000 € + alv. Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Lisätietoa

KELAN elinkeinotuki vajaakuntoisen yritystoimintaan

Kelan elinkeinotuen tarkoituksena on vajaakuntoisen työllistyminen sopivaan ja kohtuullisen toimeentulon tuottavaan työhön omassa yrityksessä tai ammatinharjoittajana. Avustusta myönnetään oman yrityksen perustamiseen sekä työvälineiden hankintaan. Jo toiminnassa olevaa yritystä voidaan tukea työvälineiden hankinnassa vain, jos työvälineet tulevat henkilökohtaiseen käyttöön ja ne ovat sairauden tai vamman takia tarpeen työstä suoriutumisessa. Avustuksen määrä on tarveharkintainen ja sitä myönnetään enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Suurin mahdollinen elinkeinotuki on 17 000 euroa. Lisätietoa