Starttirahan myöntää TE-toimisto. Starttiraha myönnetään 6 kk jaksoissa harkinnan mukaan enintään 12 kuukauden ajaksi. Starttirahan suuruus on noin 700 €/kk eli 33,66 €/arkipäivä.

Starttirahaa voidaan myöntää:

 • Työttömälle työnhakijalle.
 • Jos et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä.
 • Sivutoimiselle yrittäjälle joka laajentaa yritystoimintaa päätoimiseksi.

Tuen saamisen edellytyksiä:

 • Päätoiminen yrittäjyys
 • Riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
 • Mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • Tarpeellisuus toimeentulon kannalta
 • Yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty.

TE-toimisto päättää starttirahan myöntämisestä. Päätöksessä otetaan huomioon mm. toimialan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla. Starttiraha maksetaan kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella.

Starttirahahakemusta varten tarvitaan:

 • Liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma esim. Yritystulkin YT2 tai YT3 Liiketoimintasuunnitelma ja YT5 Aloittavan yrittäjän taloussuunnitelma (kannattavuuslaskelma).
 • Todistus maksetuista veroista.
 • Tosite toiminnan käynnistämiseen varatusta 2 - 3 kk:n alkurahoituksesta.
 • TE-toimisto voi pyytää lausunnon ulkopuoliselta asiantuntijalta starttirahahakijan suunnitellun yritystoiminnan kannattavuudesta.

Lisätietoa TE-palveluiden sivuilta.

Starttirahan hakeminen

 1. Ota yhteyttä Muonion elinkeinotiimiin tai suoraan Te-Palveluihin:
  • soita Työnantaja- ja yritysasiakkaiden puhelinpalveluun p. 0295 039 502
  • tai varaa aika Oma asiointi -verkkoasiointikanavassa (aloittavan yrittäjän palvelut)
 2. Yritysneuvoja arvioi mahdollisuudet starttirahan saamiseen ja neuvoo hakemuksen tekemisessä
 3. Hakemus käsitellään TE-palveluissa