Tuotetta valmistavan yrityksen pitää tietää jokaisen tuotteen omakustannushinta. Seuraavalla laskentaohjelmalla voit laskea tuotteen myyntihinnan omakustannushinnoittelun kautta.

Tee jokaisesta tuotteestasi/tuoteryhmästä oma laskelma. Päivitä kustannusten muutokset laskentaohjelmaan, niin näet muutosten vaikutukset omakustakustannushintaan ja voit korjata myyntihintaa.

Toiminnassa olevan yrityksen hinnoittelulaskelman tekeminen on helppoa verrattuna siihen, että yritys aloittaa toimintansa valmistaen omia tuotteitaan joko tilauspohjaisesti tai myyden omia tuotteitaan suoraan lopulliselle käyttäjälle. Hinnoittelussa on osattava ottaa huomioon välittömien kustannusten lisäksi välillisesti hintaa kohottavat kustannustekijät. Niiden kustannukset on sijoitettava tuotteen myyntihintaan. Kustannukset on ”vyörytettävä” tuotteiden hintoihin. Oleellisinta on tietää, kuinka kauan tuotteen tekemiseen menee aikaa ja paljonko raaka-aineet maksavat.

Seuraavassa esimerkissä tutustutaan valmistavan yrityksen hinnoitteluun omakustannushinnoitteluperiaatteella

Esimerkki
Yritys rupeaa valmistamaan kiinnitysosia aurinkopanelien maahantuojalle. Seuraavassa laskelma uusien tuotteiden hinnoittelusta ja yrityksen kannattavuudesta.

1. Yleiskustannusten laskenta
Kehitysyhtiöltä löytyy tuotantotila, jonka vuokra on vain 4 €/neliö. 300 neliön tilaan sovitetaan neljän hengen tuotanto yrittäjän lisäksi. Yrittäjä arvioi ehtivänsä tuotantoon vain neljänneksen työajastaan. Myynti, ostot, logistiikka ja hallinto vievät muun työajan. Koneet hankitaan käytettyinä hintaan 35 000 € alv 0 % ja koneet on ajateltu saatava kokonaan maksetuiksi neljässä vuodessa. Työntekijöiden palkaksi on sovittu 15 €/tunti. Palkkaa Suomessa pitää maksaa 2150 tunnista, ja kun lomat vähennetään, niin nettotyöajaksi jää 1750 tuntia.

Vuosikustannukset ovat seuraavat:

 • työvoima 4,25 henkilöä x tuntipalkka 15 € x 2150 tuntia x sotumaksut 1,35 = 185 034 €
 • koska sairaustapauksia teollisuudessa on 8 % työajasta, on se huomioitava = 14 802 €
 • teollisuushallin vuokra 1 200 € x 12 kuukautta = 14 400 €
 • sähkö 300 €/kk x 12 kuukautta = 3 600 €
 • koneiden pääomakulut lasketaan annuiteettilaskelmalla. Koroksi tulee asettaa toivottu sijoitetun pääoman tuotto 15 %, hankintahinta 35 000 €, jälleenmyyntiarvo 0 €. Vuotuiseksi pääomakuluksi tulee 14 600 €.
 • koneet vaativat huoltoa ja varaosia yms. Varataan 20 % pääomakuluista = 2 920 €.
 • lisäksi kirjanpito ja konttorikulut, palo- ja vastuuvakuutukset sekä myyntimatkojen kulut, arvio 13 500 €
 • yrittäjä toivoo saavansa alkuvaiheessa 2.500 € kuukausipalkan x 1,35 = 40 500 € vuodessa.

Esimerkki yleiskustannusten laskennasta

Kustannustekijä Kustannus vuodessa
1. Työntekijöiden palkat sivukuluineen 185 034 €
2. Poissaolokustannukset 14 802 €
3. Teollisuushallin vuokra 14 400 €
4. Teollisuushallin käyttökulut 3600 €
5. Koneiden pääomakulut 14 600 €
6. Koneiden ylläpitokulut 2920 €
7. Toimisto yms. kulut 13 500 €
8. Yrittäjän palkka 289 356 €
Kustannukset yhteensä 289 356 €
Kustannus työtuntia kohden 289 356 €/(4,25x1750 h) = 38,90 €/h

Tuotteen myyntihinnan laskeminen kahdella eri tavalla

 1. Teräs 34,00 €/m2 x 0,2 m2 x hävikki 3 % = 7,00 €
 2. Työkustannukset 3 minuuttia eli 38,90 €/60 min. x 3 = 1,95 €
 • Hinta yhteensä ilman voittoa 8,95 €
 • Suomalaiset kannattavat yritykset tuottavat voittoa noin 4 - 15 %, joten myyntihinta 8,95 € x 100/ (100-15) = 10,53 €

Saman tuotteen myyntihinnan laskenta myyntikatteen (30 %) avulla

 1. Teräs 34,00 €/m2 x 0,2 m2 x hävikki 3 % = 7,00 €
 2. Välittömät työkustannukset 15 €/h x 3 min. x sotukerroin 1,65 = 1,24 €
 • Välittömät valmistuskustannukset yhteensä 8,24 €
 • Kun myyntikatevaatimus oli 30 %, on hinta (100 x välittömät kustannukset)/ (100 – MYYNTIKATE) eli (100 x 7,00)/(100 – 30) = 10 €
 • Katteella laskettu myyntihinta on edullisempi kuin myyntikatteen mukaan laskettuna.

Myyntikatteen mukainen myyntihinta on edullisempi kuin kaikki kustannukset ja voiton sisältävä myyntihinta.