Yrityksen perustaminen aloitetaan suunnittelulla. Yritystulkin avulla yrityksen perustaminen etenee johdonmukaisesti ja perusteellisesti, jolloin kaikki tarpeellinen tulee huomioiduksi ja riskeihin voidaan varautua. Näin edellytykset kannattavalle ja jatkuvalle liiketoiminnalle ovat kunnossa.

Yritystoiminnan suunnittelussa kannattaa tehdä yhteistyötä Kosekin kanssa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Yritysneuvojalta saat apua suunnitelmien laatimisessa sekä arvion suunniteltavasta liiketoiminnasta ja hyvät neuvot. Hänellä on erinomainen mahdollisuus ottaa yhteyttä julkisiin rahoittajiin ja avustaa tarvittaessa rahoitushakemusten ja muiden asiapapereiden laatimisessa.

Uusyritysneuvonta

Yrityskehittäjä Sami Viljanen
044 7809 900
sami.viljanen(at)kosek.fi

Perho
Yritysneuvoja Anne Koskinen

044 7809 241
anne.koskinen(at)kosek.fi

Yrityskehittäjä Kari Huhta
050 301 6454
kari.huhta(at)kosek.fi

Yrityksen perustamisen vaiheet:

  1. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen.
  2. Yritystoiminnan kannattavuuden laskenta taloussuunnitelmalla.
  3. Lasketaan tarvittaessa investoinnin kannattavuus.
  4. Selvitetään rahoitusvaihtoehdot.
  5. Yhtiömuodon valinta, perustamisasiakirjojen laadinta ja rekisteröinti.

Muistilista yrityksen perustajalle

Hyvällä suunnittelulla minimoidaan riskit