Osuuskunnassa omistajia nimitetään jäseniksi, mutta yksikin henkilö voi perustaa osuuskunnan. Jäsen vastaa yrityksen riskeistä vain sijoittamallaan osuuspääomapanoksella, mutta osuuskunnan säännöissä voidaan sopia laajemmistakin sitoumuksista. Osuuskuntia on monella eri alalla, yleisimpiä ovat erilaiset palvelu- ja tuottajaosuuskunnat. Isoimpia osuuskuntia ovat osuuskaupat ja osuuspankit.

Osuuskunta valitaan usein yritysmuodoksi, kun

 • jäsenet eivät halua sitoutua yritykseen pitkäksi aikaa, eivätkä halua ottaa taloudellista riskiä
 • yhtiöön aiotaan myöhemmin ottaa uusia jäseniä tai jäseniä voi jäädä pois
 • jäsenten työpanos vaihtelee
 • jäsenet haluavat pysyä ansiosidonnaisen päivärahaoikeuden piirissä (7 jäsentä tai enemmän)

Osuuskunta määritellään osuuskuntalaissa seuraavasti

 • jäsenmäärä ja pääoma ovat edeltäkäsin määräämättömät
 • tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinotoiminnan tukeminen
 • tarkoituksena on harjoittaa taloudellista toimintaa
 • jäsenet osallistuvat osuuskunnan toimintaan käyttämällä hyväkseen yhteisön tarjoamia tai järjestämiä palveluita

HYVIÄ PUOLIA:
Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Kynnys lähteä mukaan on matala - vain osuusmaksun verran ja jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Jos osakkaita on seitsemän tai enemmän, ei myöskään ole riskiä joutua työttömyysturvan ulkopuolelle. Jäsen vastaa osuuskunnan velvoitteista ainoastaan osuuskuntaan sijoittamallaan summalla.

HUONOJA PUOLIA:
Yrityksen pyörittäminen vaatii byrokratiaa (min. yksi osuuskunnan hallituksen ja yksi yhdistyksen vuosikokous tilikauden aikana) ja lisäksi jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta, mutta päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa. Vastoinkäymisissä voi jäsenten sitoutuminen osuuskuntaan olla vaikeaa, sillä jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle.

Osuuskunnan säännöt ja hallinto

Osuuskunnassa laaditaan aina kirjalliset säännöt. Osuuspääoma jaetaan osuusmaksuihin, jotka ovat keskenään samansuuruiset. Osuuspääoma maksetaan osuuskunnan tilille, josta sitä voidaan käyttää yrityksen menojen maksuun. Osuusmaksu tuottaa jäsenelle äänioikeuden osuuskuntakokouksessa, joka on yrityksen ylin päättävä elin. Osuuskuntakokous valitsee myös hallituksen. Osuuskunnalla voi olla myös toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva henkilö ei saa olla jäsenenä hallituksessa eikä toimitusjohtajana. Sääntöjen pakollisia määräyksiä on vain kolme: osuuskunnan toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Osuusmaksua ei tarvitse ottaa osuuskunnan sääntöihin eikä siitä silloin tehdä kaupparekisterimerkintää. Tilikaudesta on määrättävä joko perustamissopimuksessa tai säännöissä.

Palkanmaksu jäsenille

Yleensä osuuskunnassa työskentelevät jäsenet nostavat itselleen palkkaa. Sen lisäksi osuuskunta voi jakaa voitoistaan ylijäämän palautusta, joka on sidottu osuuskunnan palvelusten käyttöön. Kulutusosuuskunnan (osuuskauppa), jossa ylijäämänpalautus jaetaan jäsenille heidän tekemiensä yksityistalouden ostojen mukaan, maksama palautus ei ole saajalleen veronalaista tuloa, mutta elinkeinotoimintaan, maatilatalouden harjoittamiseen tai muuhun tulon hankkimistoimintaan liittyvien hankintojen osalta ylijäämänpalautus on veronalaista tuloa. Maksettu ylijäämänpalautus vähennetään osuuskunnan verotettavasta tulosta. Osuuskunnan jäsen ei voi tehdä yrityksestä yksityisottoja. Palkan ja ylijäämäpalautuksen lisäksi osuuskunnan jäsenelle voidaan maksaa rahana matkakustannusten korvauksia (päiväraha, kilometrikorvaus oman auton käytöstä työmatkoihin), jolloin tehdyistä matkoista pidetään joko ajopäiväkirjaa tai tehdään matkalasku.

Verotus

Osuuskunta on itsenäinen verovelvollinen, jota verotetaan 20 %:n verokannan mukaan. Yrityksen voitto tai osa siitä voidaan jakaa osuuspääoman korkoina jäsenille. Yritysjäsenelle 70 % osuuspääoman korosta on yrityksen tuloa.

Henkilöjäsenen verotuksessa korko luokitellaan pääomatuloksi, joka on

 • yli 1 500 euron osalta 70 % pääomatulona verotettavaa (pääomatulon vero on 30 000 euroon saakka 30 % ja ylittävältä osalta 34 %)
 • loput 30 % verovapaata
 • puolisoille verovapaa summa on 3 000 euroa

Pääoman tarve

Osuuspääoman määrällä ei ole ala- eikä ylärajaa, mutta se on maksettava rahana Osuuskunnan tilille. Osuuspääoma maksetaan takaisin jäsenen erottua.

Perustamismaksu on 380 € (ei sähköistä rekisteröintiä)