Yrittäjän tulee hallita palkanmaksun perusasiat, vaikka tilitoimisto hoitaisikin palkanlaskennan. Vakuutusmaksut maksetaan sekä tehdyn työajan että tekemättömän työajan kuten vuosilomien ja vapaapäivien ym. ajalta maksetusta palkasta.

Välilliset työvoimakulut on osattava ottaa huomioon yrityksen kustannuslaskennassa sekä budjetoinnissa. Vuodessa 8 tunnin työpäivää tekevä työntekijä saa palkan n. 2150 tunnista ja 7,6 tunnin päivää tekevä n. 2015 tunnista. Toiminimiyrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa eikä luontaisetuja, muut yritysmuodot voivat.

Palkan maksusta pitää työnantajan maksaa seuraavat lakisääteiset maksut ja vakuutukset

 • Sairausvakuutusmaksu maksetaan verottajalle.
 • Työeläkevakuutusmaksu maksetaan eläkevakuutusyhtiölle.
 • Tapaturmavakuutusmaksu maksetaan vakuutusyhtiölle.
 • Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan Työttömyysvakuutusrahastolle.
 • Ryhmähenkivakuutusmaksu maksetaan vakuutusyhtiölle.

Esimerkki palkanmaksun kustannuksesta yritykselle 2020

Palkat Tuntipalkka 8 tuntia Tuntipalkka 7,6 tuntia Kuukausipalkka
Työtunnit 8 h/pv 7,6 h/pv 8 h/pv
Peruspalkka 10,00 €/h 10,00 €/h 2000 €/kk
Lomapalkka 9,8 % 9,8 % 2000 €
Lomaraha 4,9 % 4,9 % 1000 €
Arkipyhäkorvaukset 4,0 % 4,0 % -
Pekkasvapaat 5,1 % - -
Sairaus- ja koulutuspalkat 4 % 4 % 4 %
Lisät yhteensä 2,67 € 2,16 € 3960 €
Palkka 12,67 €/h 12,16 €/h 25 960 €/vuosi
Sivukulut Tuntipalkka 8 tuntia Tuntipalkka 7,6 tuntia Vuosikulu (kk palkka)
Työeläkemaksu 16,95 % 16,95 % 16,95 %
Tapaturmavakuutus * Keskim. 0,7 % - (8 %) Keskim. 0,7 % - (8 %) Keskim. 0,7 %
Sairausvakuutus 0,68 % 0,68 % 0,68 %
Työttömyysvakuutus 0,45 % 0,45 % 0,45 %
Ryhmähenkivakuutus ** 0,061 % 0,061 % 0,061 %
Sivukulut yhteensä 18,84 % - (26,14 %) 18,84 % - (26,14 %) 18,84 %
Kustannus €/h yritykselle 15 - 15,9 €/h 14,4 - 15,3 €/h 2580 - 2720 €/kk
Kerroin peruspalkkaan 1,5 - (1,59) 1,44 - (1,53) 1,29 - (1,36)***

Palkkauksen kustannuksia nostavat mm. vapaaehtoiset vakuutukset sekä sairauspoissaolot.
* Tapaturmavakuutus vaihtelee toimialoittain, keskimäärin 1,3 %, jopa 8 % esim. rakentaminen
** Ryhmähenkivakuutus riippuu työehtosopimuksesta, keskimäärin 0,061 %
*** Kerroin peruspalkkaan sis. täyden lomarahan. Kaikissa työehto- ja työsopimuksissa ei makseta lomarahaa.

Palkanmaksu 14 - 16 -vuotiaalle lapselle

Lapset saavat ansaita tuloverotta 3 540 € (2020), jolloin omat lapset kannattaa työllistää omassa yrityksessä, ellei muuta työtä löydy. Meno on yritykselle vähennyskelpoinen ja sivukulut ovat pienet. Palkansaaja hakee itselleen verokortin ennakonpidätystä varten. Työnantajan maksamat sivukulut ovat keskimäärin vain n. 2,1 %. Alle 16 -vuotiaan palkasta ei tarvitse maksaa työeläkevakuutusta, työttömyysvakuutusmaksua eikä sairausvakuutusmaksua.

Palkasta maksetaan sivukuluja seuraavasti:

 • Työnantajan kustannus sairausvakuutusmaksu 0,77 %.
 • Tapaturmavakuutusmaksu 0,7 % keskimäärin (riippuu työn vaarallisuudesta, esi. rakennusala jopa 8 %).
 • Ryhmähenkivakuutus 0,061 %.
 • 17 -vuotiaasta alkaen sivukulut ovat samat kuin muillakin työntekijöillä.

Palkan laskeminen

 • Palkan voit laskea ilmaisella Palkka.fi ohjelmalla sekä hoitaa palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset.
 • Palkkalaskurilla voit arvioida sivukulujen määrää ja maksettavan palkan määrää.