Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää harkinnanvaraisesti kehittämisavustusta aloittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämishankkeisiin.

Etelä-Pohjanmaalla painotetaan seuraavia aloja:

 • Kestävät ruokajärjestelmät ja biotalouden uudet ratkaisut
 • Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
 • Uudistuva palvelu- ja elämystuotanto

Investoinnit

Avustusta myönnetään vain uusien koneiden ja laitteiden hankintaan. Rakennusinvestointien rahoittamisessa edellytetään toiminnan merkittävää laajentamista ja pääsääntöisesti uuden tuotantoteknologian käyttöönottoa. Pelkkiin investointeihin myönnettävän avustuksen alaraja on 10 000€.

Etelä-Pohjanmaa kuuluu III-tukialueeseen, jolloin tukitasot ovat:

 • Pienet yritykset enintään 20 %
 • Keskisuuret enintään 10 %

Investointitukea ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Liikenteen toimialan investointeihin
 • Sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut)
 • Korvausinvestoinneiksi katsottaviin hankintoihin
 • Rakennetun kiinteistön tai maa-alueiden ostoon
 • Tavanomaisiin tietotekniikkahankintoihin (tietokoneet, puhelimet, tulostimet, ohjelmistopäivitykset)
 • Asiantuntijapalveluyrityksiin (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi)

Kehittämisavustus

Kehittämistoimenpiteissä avustus pk-yrityksille on enintään 50 %. Rahoitusta suunnataan tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen.Yritysten kehittämishankkeet voivat liittyä mm. uusien tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen ja uusien kv-markkinoiden kartoittamiseen sekä resurssitehokkaan teknologian hankintaan.

Tukien myöntämisen yleisiä ehtoja

Yritystoiminnan tukien lähtökohdat ovat:

 • Avustuskohteella täytyy olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan, harrastusmuotoista toimintaa ei tueta
 • Avustusten saaminen tarkoittaa sitoutumista yritystoiminnan jatkamiseen 3 vuoden ajaksi pk-yrityksissä ja 5 vuoden ajaksi maaseutuyrityksissä viimeisestä tuen maksusta, muuten tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin
 • Avustuksella hankittua omaisuutta ei saa myydä tai luovuttaa ennen em. määräaikaa, poikkeuksena tarkoituksenmukaisuusnäkökulma tai työkyvyn menetys
 • Avustuksen saajan tulee rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta

Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti voida myöntää:

 • Vähittäis- ja tukkukaupoille tai Internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • Ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)
 • Yksityishenkilöille kuluttajapalveluja tarjoaville yrityksille
 • Maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan

Hakeminen

Rahoituksen hakemiseksi on tehtävä kehittämishankesuunnitelma, jossa kuvataan hanke yksityiskohtaisesti. Huolellisesti tehty sähköinen hakemus toimii hankesuunnitelmana ja nopeuttaa käsittelyä oleellisesti. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja hakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista.
Lisäksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma ja selvitys miten hanke rahoitetaan esim. lainatarjoukset/-päätokset.

Seuraavalla lomakkeella voit suunnitella avustushakemusta

Yhteystiedot

Etelä-pohjanmaan ELY-keskus
Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 8, Seinäjoki
Puhelinvaihde: 0295 027 500
www.ely-keskus.fi/ely-etela-pohjanmaa

Asiantuntijat:

Leena Foudila (yrityksen kehittämisavustus) rahoitusasiantuntija, puh. 0295 027 545

Hilkka Huhtamäki (yrityksen kehittämisavustus) rahoitusasiantuntija, puh. 0295 027 557

Kari Välimäki (yritysten kehittämispalvelut) kehittämispäällikkö, puh. 0295 027 642

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi