Yrityksen lopettamiseen kannattaa varata aikaa sillä kaikki toiminnot on ajettava alas, sopimukset purettava ja omaisuus myytävä. Toiminimen ja henkilöyhtiöiden lopettaminen on huomattavasti helpompaa kuin osakeyhtiön.

Yhtiön siirtäminen ”pöytälaatikkoon”

Yhtön toiminnan voi myös keskeyttää, jolloin yritys poistetaan työnantajarekisteristä, ennakkoperintärekisteristä ja arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Vuosittain ilmoitetaan vero-ilmoitus ja osakeyhtiössä vero-ilmoitus sekä tilinpäätös. Jos toiminta toiminimessä ja Ay/Ky:ssä on ollut laajaa tai osakeyhtiö on yhtiömiehenä ilmoitetaan myös tilinpäätös.

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja (toiminimi)

Yksityisen elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava toimintansa lopettamisesta PRH:n kaupparekisteriin ja Verohallintoon. Elinkeinotoimintaan liittyvä omaisuus myydään tai siirretään yksityisottoina yrittäjän yksityiseen käyttöön ja velat maksetaan pois. PRH merkitsee lopettamisilmoituksen tiedot kaupparekisteriin. Yrityskiinnitykset täytyy kuolettaa tai siirtää ennen lopettamisilmoituksen tekemistä. Toiminimen toiminnan voi myös keskeyttää maksutta toistaiseksi tai määräajaksi. Lopettamisilmoitus www.ytj.fi

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Yksimieliset yhtiömiehet voivat päättää yhtiön purkamisesta ilman erillistä selvitysmenettelyä. Ilmoitus tehdään ytj:ssä, josta tiedot siirtyvät kaupparekisteriin ja verottajalle. Yrityksen omaisuus myydään tai siirretään yksityisottoina yhtiömiehille ja velat maksetaan. Jos jäljelle jää vain velkaa niin ne siirtyvät yhtiömiehille maksettaviksi. Jos yhtiöllä on paljon varallisuutta tulee sitä myytäessä myös paljon veroa omistajille. Verotuksellisesti järkevämpää voi olla pitää yritys hengissä ja maksaa esim. osinkoa tai vuokratuloa omistajille ja jakaa varallisuus pikkuhiljaa pois. Mahdolliset yrityskiinnitykset on kuoletettava tai otettava vastattavaksi toisen yrityksen toimesta ennen kuin yhtiön purkautuminen voidaan merkitä kaupparekisteriin. Lopettamisilmoitus www.ytj.fi

Osakeyhtiö

Yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava toimintansa lopettamisesta PRH:n kaupparekisteriin, säätiörekisteriin tai yhdistysrekisteriin sekä Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Selvitysmenettely vaaditaan osakeyhtiön purkamiseksi
Selvitysmenettely kestää vähintään viisi kuukautta. Osakeyhtiötä ei voi lain mukaan purkaa (lopettaa) vapaamuotoisesti, vaan sen voi lopettaa muun muassa selvitys- tai konkurssimenettelyllä, jossa:

 • Yhtiön varallisuusasema selvitetään, jos osakeyhtiöllä on paljon varallisuutta tulee myös paljon veroa omistajille. Verotuksellisesti järkevämpää on pitää yritys hengissä ja maksaa esim. osinkoa tai vuokratuloa omistajille ja jakaa varallisuus pikkuhiljaa pois.
 • Omaisuus myydään eli muutetaan rahaksi.
 • Velat maksetaan ja mikäli varat eivät riitä, on yritys haettava konkurssiin. Yhtiön varoista riippuen, joita voidaan myydä ja velkoja vähentää jo ennen konkurssia, prosessi kestää ainakin puoli vuotta. Omaisuus täytyy myydä käypään hintaan, muuten konkurssipesän hoitaja voi vaatia kauppoja purettavaksi. Erityisen tarkkana pitää olla velkojalle myytäessä esim. omaisuudella kuitataan vanhoja velkoja.
 • Ylijäämä suoritetaan osakkeenomistajille.

Selvitysmenettelyn vaiheet:

 1. Selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröiminen
 2. Julkisen haasteen hakeminen velkojille PRH:sta
 3. Ilmoitus osakeyhtiön purkautumisesta yhtiökokouksessa
 4. Lopputilityksestä ilmoittaminen kaupparekisteriin. Lopputilitys sisältää selvitysmiehen kertomuksen selvitysmenettelystä ja selostuksen yhtiön omaisuuden jaosta. Kertomukseen liitetään tilinpäätökset, toimintakertomukset ja mahdolliset tilintarkastuskertomukset selvitystilan ajalta.

Hintaa selvitysmenettelylle tulee reilut 300 € ja jos käytät ulkopuolista selvitysmiestä niin lisäksi hänen palkkionsa. Lisätietoa www.prh.fi

Lopettaminen tekemättä mitään
Kaupparekisteri poistaa yritykset automaattisesti seuraavissa tapauksissa:

 • eivät ole tehneet kaupparekisteri-ilmoitusta 10 vuoteen ja
 • ei ole voimassaolevaa yrityskiinnitystä ja
 • ei ole vireillä yrityskiinnityshakemusta tai -ilmoitusta ja
 • ovat Verohallinnon mukaan toimimattomia.