Miljötjänsternas kontaktinformation

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens miljöenhets verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster om individens livsmiljö i enligt med gällande lagstiftning.

Kontaktupgifter

Miljö- och hälsoskyddschef /Miljö- och hälsoinspektör 044 727 1284

Hälsoinspektör (livsmedel, hälsoskydd) 050 409 9354

Miljöinspektör 050 403 4053