Startpeng beviljas av TE-byrån

TE-byrån beviljar startpeng efter att ha utrett om företagande är ett lämpligt sysselsättningsalternativ för sökanden. Starpengen storlek är 530 - 860 euro per månad. Startpengen främjar ny företagsverksamhet och sysselsättningen. Den tryggar företagarens utkomst under den tid som det uppskattningsvis tar att starta och etablera företagsverksamhet. Startpenning beviljas för en tid om 6–18 månader. Företagsverksamheten bör inte inledas innan arbets- och näringsbyrån fattat beslut om startpeng.

Du kan beviljas startpeng om

 • du är arbetslös arbetssökande
 • inte är arbetslös men lämnar till exempel lönearbete, studier eller hemarbete för att bli företagare på heltid

Förutsättningar för beviljandet av stödet är bland annat

 • företagande på heltid
 • tillräckliga färdigheter för att bedriva ifrågavarande företagsverksamhet
 • möjlighet att bedriva fortlöpande lönsam företagsverksamhet
 • nödvändighet med tanke på utkomsten
 • inledande av företagsverksamhet först efter att stödet beviljats

Startpengansökan finns här.

Bilagor för startpengansökan

 • Affärsplan och finansieringsplan
 • Lönsamhetskalkyl
 • Intyg av betalda skatter
 • Intyg om startfinansiering för kostnader till 2 - 3 månader
 • TE-byrån kan begära ett yttrande från utomstående expert angående den föreslagna verksamheten

Ansökningsprocessen är följande:
1. Kontakta till Dynamo
2. Företagsrådgivaren intervjuar och hjälper ansökaren
3. TE-byrån behandlar ansökan