Lönesubvention (TE-byrån)

Som arbetsgivare kan du få lönesubvention, när du anställer en arbetslös arbetssökande som har svårt att bli sysselsatt. Sysselsättningen kan försvåras till exempel på grund av lång arbetslöshet, bristfällig yrkeskompetens, skada eller sjukdom. Lönesubvention beviljas alltid enligt prövning och baserar sig på den arbetslösa arbetssökandens behov. Arbets- och näringsbyrån bedömer hur väl lönesubventionerat arbete förbättrar den arbetslösa arbetssökandens yrkeskompetens och sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Subventionens längd är 6 - 12 månader (i undantagsfall 24 månader). Lönesubvention kan beviljas för arbete i arbetsavtalsförhållande eller för läroavtalsutbildning.

Om arbetsgivare anställer en arbetslös person, kan arbetsgivaren få från TE-byrån subvention 30-50 % av lönekostnaderna.

Aanställ en person som har duuni-kort

Om företagaren har arbetsuppgifter som behöver utföras, men är inte ännu säker på att en ny arbetstagare ska anställas? Om du anställar en person, som har fått DUUNI-kortet, får arbetsgivaren ansevärd lönestöd:

 • lönesubvention 6 - 12 månader, men i visst fall till och med 24 månader
 • bidrag för läroavtalstid kan betäcka hela utbildningstiden
 • subventionen är 30, 40 eller 50 % av lönekostnaderna
 • utom lönesubventions grunddel kan arbetsgivaren få extra bidrag beroende på arbetstagaren och TE-byråns beslut
 • lönesubvention kan beviljas för arbete i arbetsavtalsförhållande eller för läroavtalsutbildning

Anställ en ung som har sanssi-kort

När du anställar en ung som ägar SANSSI-kortet, kan arbetsgivaren få lönesubvention 30, 40 eller 50 % av lönekostnaderna. Arbetsavtalet kan vara

 • tidsbegränsad eller tillsvidare gällande avtal
 • läroavtalsutbildning
 • heltids- elle deltidsarbete
 • lönebetalningen beror på kollektivavtal
 • lönesubventionstid högst 10 månader

Läroavtal

Med hjälp av läroavtalsutbildning kan arbetsgivaren få en yrkesmänniska direkt till behövliga uppgifter. Läroavtalsutbildning lämpar sig för yrkesmässig grund- och påbyggnadsutbildning och en tilläggsutbildningsperiod på minst ett år kan arrangeras, även om arbetstagaren har genomgått något slag av grundutbildning som lämpar sig för arbetet. Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal som förbinder den studerande, arbetsgivaren, läroanstalten och utbildningsanordnaren. Arbetsgivaren betalar lön till den studerande enligt kollektivavtal. Under tiden för läroavtalet erbjuder arbetsgivaren den studerande sådana arbetsuppgifter som förutsätts för yrket/examen och förbinder sig att anordna arbetet så att den studerande kan delta i närstudiedagarna på läroanstalten. Du kan fråga mera om läroavtal på din lokala TE-byrå.

Stöd som betalas till företaget för arbetstagaren:

 • För utbildningsuppgifter betalas till företaget bidrag månatligen
 • Om en arbetslös person beviljas läroavtalsutbildning, kan arbetsgivaren fålönesubvention som ansöks på TE-byrån beroende av arbetstagare.

Mera information om rekrytering.