TE-toimiston palkkatuki

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen. Tuki on harkinnanvaraista ja edellytykset sen saamiseen selvitetään tapauskohtaisesti. Palkkatuetun työn tulee edistää työttömän sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Tukea on mahdollista saada 6 - 12 kuukautta (poikkeustapauksissa 24 kk).

Mikäli työntekijäksi otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada työ- ja elinkeinotoimistosta tukea 30 - 50% palkkauskustannuksista.

Työllistä nuori SANSSI -kortilla

Työllistämällä SANSSI-kortin omaavan nuoren alle 30 -vuotiaan työttömän työnhakijan. Voit saada uuden työntekijän palkkauskustannuksiin tukea 30 %, 40 % tai 50 %.
Sanssi-kortilla solmittava työsuhde voi olla:

 • määräaikainen
 • toistaiseksi voimassa oleva
 • oppisopimuskoulutus
 • kokoaikainen
 • osa-aikainen
 • työssä täytyy noudattaa alan työehtosopimusta, ja työnantajan pitää maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukainen palkkatukea enintään 10 kuukautta

Työllistä DUUNI -korttilainen

Työllistämällä DUUNI -kortin omistavan työnhakijan voit saada tuntuvaa tukea palkkakustannuksiin:

 • palkkatukea saa 6 - 12 kuukautta, mutta tietyin edellytyksin jopa 24 kuukautta
 • oppisopimuskoulutukseen tukea voi saada koko oppisopimuskoulutuksen ajan
 • tuki on 30, 40 tai 50 % palkkauskustannuksista
 • palkkatuen perustuen lisäksi työnantaja voi saada palkkatuen lisäosaa. Lisäosan tarpeen arvioi aina TE-toimisto työnhakijan yksilöllisten seikkojen perusteella
 • palkkatukea voi saada toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen työsuhteeseen ja osa-aikaiseen tai kokoaikaiseen työhön

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksen avulla työnantaja voi saada ammattilaisen suoraan tarvitsemiinsa tehtäviin. Oppisopimuskoulutus soveltuu ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen ja vähintään vuoden pituinen lisäkoulutusjakso voidaan järjestää, vaikka työntekijä olisikin suorittanut jonkun työhön sopivan peruskoulutuksen. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka sitoo opiskelijaa, työnantajaa, oppilaitosta ja koulutuksen järjestäjää. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan. Oppisopimuksen ajan työnantaja tarjoaa opiskelijalle ammatin/tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä ja sitoutuu järjestämään työt niin, että opiskelija voi osallistua oppilaitoksen lähipäiviin. Oppisopimusasioista voit tiedustella paikallisesta TE-toimistosta.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus. Se sitoo opiskelijaa, työnantajaa, oppilaitosta ja koulutuksen järjestäjää. Jos oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, työnantaja voi saada palkkatukea.

Lisätietoa rekrytointituista