YT6 Aloittavan yrityksen tulossuunnitelmaa kannattaa käyttää, kun yritystoimintasi työllistää useita henkilöitä ja rahoitustarve edellyttää usean rahoittajan mukanaoloa.

Laskentaohjelmalla laaditaan neljälle vuodelle:

 • tuloslaskelma
 • tase
 • rahoituslaskelma
 • talouden tunnusluvut
 • kassabudjetti kahdelle ensimmäiselle vuodelle

Suosittelemme käyttämään laskennassa Exceliä. Älä käytä Google Sheets -ohjelmaa!

 • Ohjelman omatoimiseen käyttöön tarvitaan taulukkolaskelma-ohjelman perusasioiden tuntemus, mutta ei eritystietoja tilinpäätöksen rakenteesta tai laatimisesta.
 • Etene vasemman reunan järjestysnappuloiden mukaisesti, ei kannata hyppiä ja täyttää ensin esim. myyntiä, palkkoja tai toimintakustannuksia. Vaarana on, että jotain jää täyttämättä.
 • Etkö pääse täyttämään harmaita soluja? Ohjelma laskee paljon valmiiksi jolloin huomaat, että myöhemmin täyttämistäsi luvuista ohjelma on laskenut puuttuvat kohdat.
 • Ohjelma E1 KUSTANNUKSET-taulukon rivitekstit ovat uusimman tilikartan mukaisia. Kaikki tilitoimistot eivät vielä käytä samoja nimikkeitä, mutta vastaavat tiedot varmasti löytyvät niistäkin.

A. YT6 ALOITTAVAN YRITYKSEN TULOSSUUNNITELMA -TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEITA

#

Vaihe 1 : T1 INVESTOINTISUUNNITELMAn täyttäminen

Täyttöohjeet löytyvät lukemalla punakulmaisissa soluissa olevat kommentit. Muista kirjoittaa muistiinpanoalueelle valittujen lukujien perusteet, sillä jälkeenpäin ne unohtuvat. Erityisesti on huomioitava terveys- ja hoiva-ala, jotka eivät maksa arvonlisäveroa myynneistään eivätkä vastaavasti saa arvonlisäveron palautusta tekemistään investoinneista. Tämä tarkoittaa, että kustannukset merkitään verottomin hinnoin seuraavasti

 • kohta 3. Rakennukset ja rakennelmat
 • kohta 5. Koneet ja kalusto ALV 0 %
 • kohta 6. Muut aineelliset hyödykkeet, mutta ALV-% merkitään nollaksi
 • kohta 7. Muut aineettomat hyödykkeet, mutta ALV-% merkitään nollaksi
#

Vaihe 2: T7 LAINAT -taulukon täyttö

#

Vaihe 3: E1 KUSTANNUKSET -taulukon täyttö

YEL-yrittäjien palkat lasketaan yhteen ja kirjataan yhtenä summana sekä tarkistetaan YEL-työtulo


#

Vaihe 4: E2 LIIKEVAIHTO -taulukon täyttö

Valitse oikeat arvonlisäveroprosentit tuotteittain. Käytä muisiinpanoaluetta tarpeen mukaan.

#

Vaihe 5: T3 TASE -taulukon täyttö

Poistojen määrää voidaan muuttaa ottamalla huomioon investoinnin käyttö tilikauden aikana.

#

Vaihe 6: T4 RAHOITUSSUUNNITELMA -taulukon täyttö

Tarkista Käyttöpääoma-taulukko sivun alareunassa. Kiinnitä huomio kiertonopeuksiin! Oikeanpuoleisen taulukon alareunaan merkitään yksityisotot (vain henkilöyhtiöissä). Tarkista, että T4 RAHOITUSSUUNNITELMAn kohta 23 = T3 TASEen kohta B.IV.

# #

Yritys on voinut tehdä sijoituksia ja rahaa tarvitessaan purkaa niitä myöhemmin. Sijoitukset merkitään T1 INVESTOINNIT-taulukkoon ja sijoitusten tulouttaminen T3 TASE-taulukkoon.

# #

Vaihe 7: T2 TULOSSUUNNITELMA -taulukon täyttö

Vaiheen 6 jälkeen Tulossuunnitelma on valmis. Lisätään taulukon alareunaan ”Henkilöstö keskimäärin”.

#

Vaihe 8: T5 KASSABUDJETTI -taulukon täyttö

Lue ohje tarkasti! Arvioi myynnin kuukausijakautuma ja arvonlisävero-%, jos useita myynnin verokantoja käytössä.

#

Terveys- ja hoiva-alan yritykset eivät maksa arvonlisäveroa toiminnastaan. Siksi T5 KASSABUDJETTIamuutetaan siten, että Arvonlisävero-% sarake sekä myynnin että ostojen osalta nollataan. Ostojen summat merkitään kuitenkin arvonlisäverollisin hinnoin, sillä ostaja joutuu maksamaan ostoistaan arvonlisäveron.

#

Kassabudjetin graafiikasta näet kriittiset kuukaudet

#

Vaihe 9: Taulukkojen tulostaminen

Rahoittajia varten tarvitset tulosteet suunnitelmistasi.Tulokset on koottu yhdeksi 3-sivuiseksi asiakirjaksi. Muista tallentaa tulosteet Pdf-versiona tietokoneellesi.