YT14 Investoinnin kannattavuuden laskentaohjelma

Ohjelma laskee kannattavuusarvion samanaikaisesti kaikilla laskentamenetelmillä:

  • nykyarvomenetelmä
  • annuiteettimenetelmä
  • sisäisen korkokannan menetelmä
  • pääoman tuottoaste-menetelmä
  • takaisinmaksuajan menetelmä

Ohjelmalla voit laskea:

  • kone- ja laiteinvestointeja
  • vuokrattavaksi ostettavia tai rakennettavia liiketiloja, teollisuuskiinteistöjä, sijoitusasuntoja yms.
  • pitkävaikutteisten markkinointi-investointien kannattavuutta
  • vuokraus vs. ostaminen