Yrittäjän on järjestettävä työntekijöille työterveyshuolto. Yrittäjälle työterveyshuoltopalvelut ovat vapaaehtoisia.

Kilpailuta ja tee työterveyshuoltosopimus alan yrityksen tai paikallisen terveyskeskuksen kanssa. Isompien ketjujen etu on, että voit käyttää palveluita toimipaikasta riippumatta ympäri suomen. KELA korvaa 60 % ehkäisevän työterveyshuollon (korvausluokka I) ja 50 % sairaanhoidon (korvausluokka II) tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Korvattavilla kustannuksille on määritelty työntekijäkohtaiset laskennalliset enimmäismäärät, jotka ovat korvausluokka I:ssä n. 136 euroa ja korvausluokka II:ssa noin 200 euroa. Suuremmat kulut jäävät yrityksen maksettavaksi, mutta ovat verovähennyskelpoisia.

Työterveydenhuollon lisäksi yrittäjä voi saada korvausta myös itselleen järjestämänsä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista. Toiminnan pitää perustua yrittäjän ja palvelujen tuottajan väliseen kirjalliseen sopimukseen ja sisällöstä laadittuun suunnitelmaan. Kun yrittäjällä on palkattua työvoimaa, laki velvoittaa häntä työnantajana järjestämään palvelut työntekijöilleen ja kaikille samanlaatuisina yrittäjä mukaan lukien. Yrittäjälle itselleen työterveyshuoltopalvelut ovat aina vapaaehtoisia. Työterveydenhuollon kustannukset määräytyvät asiakaskäyntien mukaan, mutta lisänä on vuosittainen henkilölukuun perustuva perusmaksu.

Työterveydenhuollon kustannuksia ja siten yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat myös hammashoitokulut edellytyksellä, että niistä on maininta työterveyshuoltosopimuksessa. Hammashuoltokuluista ei kuitenkaan saada KELAn työterveyshuoltokorvausta paitsi hoitotoimenpiteestä maksettava KELA-korvaus. Yksinyrittäjälle em. kustannusten verovähennyskelpoisuus on epävarmaa.

Yrittäjän on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto