Yritystulkki

Yritystulkista löydät yrittämisen perustiedon. Selkeällä opastuksella ja hyvillä neuvoilla voit kehittää yritystoimintaasi tai perustaa uutta. Yritystulkin laskentaohjelmilla hallitset ja suunnittelet yrityksen taloutta, hinnoittelua ja investointeja. Valmiit lomakkeet ja sopimuspohjat auttavat yrityksen arkirutiineiden hoidossa.

Uutisia

Tärkeimmät muutokset vuonna 2017

 • Verotili-palvelu muuttui OmaVero -palveluksi.
 • Arvonlisäveroissa ja ennakonpidätyksissä voi korjata pieniä virheitä 45 päivän ajan ilman sanktioita.
 • Ennakkoverot voi maksaa myös e-laskulla tai suoramaksulla.
 • Yrittäjävähennys, 5 % alennus verotuksessa toiminimille, avoimille ja kommandiittiyhtiöille. Käytännössä se merkitsee noin kahden prosentin kevennystä yrittäjien verotukseen.
 • Pienyrittäjät (liikevaihto alle 500 000 €) voivat maksaa arvonlisäveron vasta saatuaan rahat asiakkailta.
 • Työsopimuslakia muutetaan, koeaika pitenee pääsääntöisesti kuuteen kuukauteen ja takaisinottovelvollisuus lyhenee lähtökohtaisesti neljään kuukauteen. Yli 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleen henkilön kanssa voi tehdä alle vuoden määräaikaisen työsopimuksen.
 • Työnantajille (yritykset vähintään 30 työntekijää) tulee uusi velvollisuus tietyin edellytyksin järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perustella irtisanotuille työllistymistä edistävää koulutusta sekä irtisanotuilla on oikeus työterveyshuoltoon kuuden kuukauden ajan.
 • Pienyritys voi valita veron ilmoittamis- ja maksujaksoksi neljänneskalenterivuoden tai kalenterivuoden. Yritys, jonka kalenterivuoden liikevaihto tai tuotto on enintään 100 000 € (nykyinen raja 50 000 €), voi ottaa käyttöön neljänneskalenterivuoden mittaisen verokauden ja yritys, jonka kalenterivuoden liikevaihto tai tuotto on enintään 30 000 € (nykyinen raja 25 000 €), saa soveltaa kalenterivuoden pituista verokautta arvonlisäverotuksessa, muut verot 3kk välein.
 • Kilometrikorvaus pienenee ja on 0,41 €/km. Päivärahaa korotetaan eurolla 41 euroon ja ateriakorvausta 0,25 € eli 10,25 €.
 • Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä nousee 4000 eurosta 5000 euroon.
 • TyEL-maksu nousee keskimäärin 0,4 %
 • Työnantajan sairaanhoitomaksu alenee 1,04 %
 • Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu nousee 0,76 %
 • Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus alenee 0,07 %.

Uusimmat Tilastot valmistuneet 25.11.2016
Uusimmat tilastot on päivitetty Yritystulkkiin. Mitka alat nousevat, mitkä taantuvat? Tilastot löydät aiheen Rahoitus alta.


Innovaatioseteli toimiville yrityksille
Tekesin uudella Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.
Lisätietoa.