Tuloverotus yrittäjän kannalta -henkilöyhtiöt (Ay ja Ky)

Seuraavassa tarkastellaan yrittäjän ja hänen perheensä verotusta.

Yrityksen verotus

Verotettava tulo verotetaan kokonaisuudessaan vastuullisten yhtiömiesten henkilökohtaisena tulona, vaikka voitto-osuutta ei olisi yhtiöstä nostettukaan. Yhtiön ja vastuullisten yhtiömiesten kesken ei voida järjestellä tai siirtää verotusajankohtaa.

Yhtiön varojen nostotavat
Palkanmaksu yhtiömiehille ei ole pakollista, vaan varoja voidaan ottaa yksityisottoina ilman sairausvakuutusmaksuja ja ne arvostetaan alkuperäiseen hankintahintaan tai todennäköiseen luovutushintaan. Esim. kauppias ottaa tavaran käyttöönsä kaupan ostohinnalla. Verotettava tulo verotetaan kokonaisuudessaan vastuullisten yhtiömiesten henkilökohtaisena tulona, vaikka voitto-osuutta ei olisi yhtiöstä nostettukaan. Yhtiön ja vastuullisten yhtiömiesten kesken ei voida järjestellä tai siirtää verotusajankohtaa. Vastuullisilla yrittäjillä voi olla palkkatuloa ja luontaisetuja yhtiöstä, jolloin tulot lasketaan yhteen. Perheenjäsenet rinnastetaan työntekijään. 14-17 -vuotiaille lapsille voidaan maksaa palkkaa verotta, jos tulo on alle 3 020 €.

Yrityksen hankintavelan korko
Henkilöyhtiön osuuden hankintaan käytetyn velan korot vähennetään suoraan yhtiön tulo-osuudesta ennen tuon jakamista ansio- ja pääomatuloksi.

Veron määrä
Henkilöyhtiön tulo ja varallisuus jaetaan vastuunalaisille yhtiömiehille verotettavaksi, ja jako perustuu yhtiösopimukseen. Varsinaisesta jako-osuuden nostamisesta ei erikseen peritä veroa. Pääomatulon määrä perustuu nettovarallisuuteen, joka tarkoittaa elinkeinotulolähteeseen kuuluvien varojen ja velkojen erotusta. Laskenta perustuu edellisen vuoden tilinpäätökseen. Yrityksen omistama ja yrittäjän käytössä oleva asunto vähennetään nettovarallisuudesta.
Nettovarallisuuteen luetaan laskennallisesti 30 % verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen elinkeinotoiminnan ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrä.
Pääomatulona verotetaan 20 prosenttia nettovarallisuudesta, josta maksetaan veroja 30 % alle 30 000 € ja 34 % yli 30 000 € pääomatulosta. Loppuosa (80 %) tulosta verotetaan ansiotulona progressiivisen asteikon mukaisena valtionverona ja kunnallisverona. Em. vero-osuudet jaetaan verotuksessa vastuullisten yhtiömiesten kesken heidän nettovarallisuusosuuksiensa suhteessa. Ns. henkilökohtaisen tulolähteeseen (ei liiketoimintaan kuuluvat tulot, esim. asunnon vuokra) tulot verotetaan yhtiömiehiltä pääomatulona.

Yrittäjävähennys vuoden 2017 alusta
Yrittäjävähennys on viisi prosenttia toiminimien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden nettotulosta. Käytännössä se merkitsee noin kahden prosentin kevennystä yrittäjän verotukseen.

Ruokakulut matkalla
Yritys voi maksaa yhden ruokailun yhtä kokopäivärahaa (matkan kesto yli 10 tuntia) kohden, eikä se vähennä päivärahan määrää. Jos ruokailuja on kaksi, päivärahaa maksetaan 50 %. Puolipäivärahan (yli 6 tuntia) puolittaa jo yksikin ruokailu. Edellytyksenä on palkanmaksu yrittäjälle.

Ajoneuvot
Ajoneuvot kuuluvat elinkeinotoimen varallisuuteen, jos yli puolet ajoista on työajoa. Tällöin kaikki autosta aiheutuneet kulut menevät kirjanpitoon. Autosta kannatta pitää ajopäiväkirjaa. Yksityisajot vähennetään liiketoiminnan kuluista ja arvo lisätään yhtiömiehen verotuloon. Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa autoetu luontaisetuna, joka lisätään palkkaan. Yrittäjän kannattaa yleensä ottaa vapaa autoetu, jos ajokilometreja on enemmän kuin 10 000.

Kilometrikorvaukset ja päiväraha
Oman auton käytöstä tehdään matkalasku yritykselle, jolta laskutetaan samalla myös mahdolliset päivärahat ja ateriakorvaukset. Yritys maksaa laskun tilillesi. Kilometrikorvaukset ja päivärahat ovat verotonta tuloa.

Luontaisedut
Voidaan maksaa, jos yrittäjä nostaa palkkaa. YEL- yrittäjälle luontaisetujen maksaminen on edullista, koska niistä maksetaan vain n. 3 % sosiaaliturvamaksuja. Työntekijän luontaisedusta maksetaan myös TyEL – maksu. Luontaisetuna voidaan ottaa mitä vain, kunhan noudatetaan käypää arvoa. Esim. 2000 euron hammashoidon maksaa yritys, ja summa lisätään palkkaan. Loppuhintana yrittäjä itse maksaa henkilön pidätysprosentista riippuen max. 1000 €.

Työhuonekulut
Jos henkilö työskentelee kotona myös asumiseen käytettävissä tiloissa, on mahdollisuus saada työhuonevähennys. Yrittäjälle työhuonevähennys on 820 euroa ja se maksetaan tulonhankkimisvähennyksen lisäksi. Työhuonevähennys on useimmille kalliimpi vaihtoehto kuin kotityöhuoneen tai -työtilan vuokraaminen yritykselle käypään hintaan. Vuokranantaja maksaa nettovuokrasta pääomaveroa 30 % (34 %). Vuokran määrästä vähennetään kulut, kuten lämmitys, vakuutus, osuus kiinteistöverosta yms.

Vähäinen oma käyttö
Kaikesta omasta käytöstä maksetaan vähintään hankintahinta ja arvo lisätään yrittäjän palkkaan.