Ympäristövalvonnan yhteystiedot

Ympäristösihteeri Jonna Partanen, 040 1303 810

 • Maa-ainesasiat
 • Vesistöt, vesiensuojelu, pohjavedet
 • Jätehuolto
 • Ympäristöluvat
 • Ohjaus ja neuvonta

Vs. ympäristösihteeri Riikka Nevalainen, 044 4393 503

 • Maatalouden ympäristöasiat
 • Tuulivoimaan liittyvät ympäristöasiat
 • Rekisteröitävät toiminnat
 • Jätehuolto
 • Ympäristöluvat
 • Ohjaus ja neuvonta

Vs. ympäristösihteeri Eero Leppänen, 044 4393 633

 • Teollisuuden ympäristöasiat
 • Ilmanlaadun seuranta
 • Ympäristöluvat
 • Ohjaus ja neuvonta

Terveysvalvonnan yhteystiedot

Ympäristöterveydenhuollonjohtaja Inkeri Eronen, puh. 044 4691 460

 • laitosvalvonta ja alkutuotannon valvonta koko toiminta-alueella
Terveystarkastaja Anu Räsänen, puh. 044 4691 468
 • vesilaitosten valvonta koko toiminta-alueella ja terveydensuojelulain mukainen valvonta Pyhäjoella ja Merijärvellä, laivatarkastukset Raahessa

Terveystarkastaja Jukka Häikiö, puh. 044 4691 466

 • asumisterveys ja sisäilmaan liittyvät asiat Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki toiminta-alueella sekä terveydensuojelulain mukainen valvonta Raahessa

Terveystarkastaja Sari Ouramo, puh. 044 4691 467

 • elintarvike- ja tupakkavalvonta Raahen ja Siikajoen alueella
 • terveydensuojelulain mukainen valvonta Siikajoen alueella

Terveystarkastaja Jorma Riihikoski, puh. 044 4691 465

 • elintarvike- ja tupakkavalvonta Kalajoen, Pyhäjoen ja Merijärven alueella