Yritystulkki

Yritystulkista löydät yrittämisen perustiedon. Selkeällä opastuksella ja hyvillä neuvoilla voit kehittää yritystoimintaasi tai perustaa uutta. Yritystulkin laskentaohjelmilla hallitset ja suunnittelet yrityksen taloutta, hinnoittelua ja investointeja. Valmiit lomakkeet ja sopimuspohjat auttavat yrityksen arkirutiineiden hoidossa.

Uutisia


Kuluttajapalveluiden aloittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus poistui 1.5.2016
Kuluttajaturvallisuusvalvonta siirtyy kuntien ympäristöterveydenhuollolta Tukesiin ja samalla kuluttajapalveluiden tarjoamisen aloittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus poistui. Turvallisuusasiakirja on edelleen laadittava ja esitettävä sitä pyydettäessä.


Vuosilomalaki muuttui 1.4.2016.
Työntekijän sairastuessa vuosilomansa aikana kuusi ensimmäistä sairauspäivää ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta vuosiloman siirtoon. Muutosta sovelletaan niihin vuosilomiin, joiden pitämisestä työnantaja on tehnyt päätöksen 1.4.2016 jälkeen. Aikaisemmin omavastuupäiviä ei ollut.