Yrittäjän ammattitietämyksen jatkuvaan ylläpitämisen ja yrittäjyyden yleisen edistämisen vuoksi on tärkeää, että yritys liittyy jäseneksi Suomen Yrittäjät ry:hyn.


Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, noin 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. Järjestön tehtävänä on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä. Tavoitteena on, että menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä on enemmän ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranevat. Vain yritykset takaavat kuntien ja siten myös valtion elinvoiman. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja yli 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa ja alueesi paikallisyhdistyksen yhteystiedot: yrittajat.fi


Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestö

Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ovat pää- tai sivutoimisia yrittäjiä, taikka itsensätyöllistäjiä, kuten ammatinharjoittajia, freelancereita, yksinyrittäjiä taikka apurahansaajia. Akavan jäsenliitoissa on kaikkiaan noin 27 000 yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsentä, joista tämän edunvalvontajärjestön edunvalvonnan piiriin kuuluu reilut 6600 jäsentä.

Lisätietoa www.akavanyrittajat.fi