Yritystulkki

Yritystulkista löydät yrittämisen perustiedon. Selkeällä opastuksella ja hyvillä neuvoilla voit kehittää yritystoimintaasi tai perustaa uutta. Yritystulkin laskentaohjelmilla hallitset ja suunnittelet yrityksen taloutta, hinnoittelua ja investointeja. Valmiit lomakkeet ja sopimuspohjat auttavat yrityksen arkirutiineiden hoidossa.

Uutisia


Tienvarsimainonta vapautui 15.8
Nykyisestä tienvarsimainonnan lähtökohtaisesta kiellosta luovuttiin ja siirryttiin poikkeuslupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Ilmoitukseen pitää liittää selvitys mainoksesta tai ilmoituksesta, sijoituspaikasta ja kiinteistönomistajan suostumus. Lainmuutoksen myötä viranomaisella (Ely-keskus) on ilmoituksen saapumisesta 30 päivää aikaa kieltää mainos, jos se ei täytä lain asettamia vaatimuksia. Lain mukaan mainosten tulee sopeutua ympäristöön, eivätkä ne saa vaarantaa liikenneturvallisuutta. Rakennuksessa olevat tai läheistä liiketoimintaa koskevat mainokset ovat sallittuja ilman ilmoitusta.


Kuluttajapalveluiden aloittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus poistui 1.5.2016
Kuluttajaturvallisuusvalvonta siirtyy kuntien ympäristöterveydenhuollolta Tukesiin ja samalla kuluttajapalveluiden tarjoamisen aloittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus poistui. Turvallisuusasiakirja on edelleen laadittava ja esitettävä sitä pyydettäessä.


Vuosilomalaki muuttui 1.4.2016.
Työntekijän sairastuessa vuosilomansa aikana kuusi ensimmäistä sairauspäivää ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta vuosiloman siirtoon. Muutosta sovelletaan niihin vuosilomiin, joiden pitämisestä työnantaja on tehnyt päätöksen 1.4.2016 jälkeen. Aikaisemmin omavastuupäiviä ei ollut.