Tuloverotus yrittäjän kannalta -osakeyhtiö

Seuraavassa tarkastellaan yrittäjän ja hänen perheensä verotusta eri yhtiömuodoissa. Osakeyhtiöistä tarkastellaan ns. perinteistä osakeyhtiötä, jonka osakkeita ei ole listattu esim. pörssiin tai vastaavaan, vaan osakkeet omistavat joukko yrittäjähenkilöitä (myös muita yhteisöjä).

Yrityksen verotus

Yhtiö on itsenäinen verovelvollinen, joka maksaa 20 prosentin tuloveron. Koska yhtiön ja sen osakkaiden verotus ovat erillisiä, voidaan valita ajankohta, jolloin yhtiön voitot verotetaan osakkailta.

Yhtiön varojen nostotavat
Osakkaille voidaan maksaa palkkaa työntekijän tapaan. Perheenjäsenet rinnastetaan työntekijään. Yli 14-vuotiaille lapsille voidaan maksaa palkkaa verotta, jos tulo on alle 3 020 € . Em. lisäksi varoja osakas voi nostaa lainana, korkona, vuokratulona ja osinkona.Yrittäjän kannalta edullisin tapa maksaa palkkaa on ostaa tavara tai palvelu yritykselle ja lisätä summa YEL-osakkaan palkkaan. Tapa on edullinen myös yritykselle, kuten esimerkistä käy ilmi.

YEL-eläkettä maksava osakasyrittäjä ostaa television, jonka yritys maksaa. YEL-eläkettä maksava osakasyrittäjä ostaa television tavanomaisesti maksaen television itse.
Yrittäjälle aiheutuvat kulutTelevision hinta 1000 € lisätään YEL-osakkaan palkkaan.
Verotettavasta tulosta YEL-osakkas maksaa henkilökohtaisen veroprosentin mukaan (esim. 30 %) eli hän maksaa 1000 €:n televisiosta 300 € veroina.
YEL-osakkaan maksaa television 1000 € , jonka ansaitakseen hänen on nostettava yrityksestään palkkaa 1428 € (30 % veron mukaan).
Yrityksen kassasta maksetaanTV:n hinta 1000 € + YEL-osakkaan palkasta maksetaan sotumaksuja n. 30 €, yhteensä n. 1030 €.
Loppukustannus, kun yrityksen verotettava tulo pienenee 1030 €, on n. 800 €.
Yritys maksaa 1428 € + sotumaksuja n. 40 €, yhteensä n. 1468 €.
Loppukustannus, kun yrityksen verotettava tulo pienenee 1468 €, on n. 1174 €.

Tällä järjestelyllä säästetään yrityksen kassavaroja tavanomaiseen palkanmaksuun verrattuna 374 euroa. Lisäksi YEL-osakas säästää omia rahojaan 700 euroa.

Osakaslaina on saajalleen pääomatuloa siltä osin, kun se on vielä yhtiön tilinpäätöshetkellä maksamatta. Osakas on henkilö, joka hallitsee yli 10 % päätösvaltaa yhtiössä. Osakas voi lainata yhtiölle rahaa ja saada siitä käyvän korkotulon (pääomatuloa) edellytyksellä, että yhtiö tarvitsee rahaa. Kun osakas vuokraa yhtiölle käyttöomaisuutta, syntyy pääomaverotettavaa vuokratuloa.
Yhtiö voi lunastaa omia osakkeitaan voitonjakokelpoisilla varoillaan ostamalla niitä osakkaalta esim. silloin, kun osakas on luopumassa, eikä muilla osakkailla ole varaa ostaa niitä.
Osinkoa osakkaalla maksetaan yhtiön tuloksesta, ja sen suuruudesta päättää yhtiökokous. Määrä ei voi ylittää tilinpäätöksessä näkyvää voitonjakokelpoisten varojen määrää, joka voi olla kertynyt useana vuotena. Osingon verotus seuraavassa.

Tällä järjestelyllä säästetään yrityksen kassavaroja tavanomaiseen palkanmaksuun verrattuna 374 euroa. Lisäksi YEL-osakas säästää omia rahojaan 700 euroa.

Veron määrä
Osinkotulojen verotus jakaantuu kahteen osaan:

  1. Yhtiöstä jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa, jos osinko on enintään 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta (=elinkeinotulolähteeseen kuuluvien varojen ja velkojen erotus) 150 000 € saakka. Kun 150 000 euron raja ylittyy, on osingosta 85 % veronalaista pääomatuloa.
  2. Kun 8 % raja ylittyy, on osinko on 75 prosenttisesti ansiotuloa.
  3. Pääomatulojen yhteissummaan 30 000 euroa saakka veroprosentti on 30, jonka jälkeen 34 prosenttia.
  4. Osakkaan kaikki ansiotulot lasketaan yhteen ja verotetaan progressiivisen asteikon mukaan.
  5. Yrityksen nettovarallisuuteen lasketaan mukaan kaikki rahan arvoinen eli myös pankkitilirahat ja saatavat. Kuitenkin osakkaan käytössä oleva työsuhdeasunto vähennetään varoista.
  6. Osakeyhtiössä kannattaa nostaa osinkoa aina 8 %:n matalasti verotettu osuus. Osakkaan kannattaa nostaa palkkaa n. 25 000 euroa, ja loput osinkoina. Osingosta pidätetään ennakkoveroa 7,5 % aina 150 000 euroon saakka, jonka jälkeen ennakkovero on 27 %.
  7. Ns. henkilökohtaisen tulolähteeseen (ei liiketoimintaan kuuluvat tulot, esim. asunnon vuokra) tulot verotetaan yhtiöltä 20 prosentin mukaan.
matalasti verotettu 8% osinko kannattaa nostaa

Yrityksellä palkkavelkaa yrittäjälle
Mahdollinen, mutta maksettava seuraavalla tilikaudella.

Ruokakulut matkalla
Yritys voi maksaa yhden ruokailun yhtä kokopäivärahaa (matkan kesto yli 10 tuntia) kohden, eikä se vähennä päivärahan määrää. Jos ruokailuja on kaksi, päivärahaa maksetaan 50 %. Puolipäivärahan (yli 6 tuntia) puolittaa jo yksikin ruokailu. Edellytyksenä palkan maksu yrittäjälle.

Auto
Auto kuuluu elinkeinotoimen varallisuuteen, kun auto on yhtiön nimissä. Osakas voi käyttää autoa yksityisajoihin, kun hänellä on autoetu, joka lisätään palkkaan. Autoetumuotoja ovat vapaa autoetu (yritys maksaa auton kulut) ja käyttöetu (edunsaaja maksaa polttoainekulut). Autoedun arvo lasketaan auton käyttöönottovuoden uushankintahinnasta ja auton ikä sekä varusteet vaikuttaa autoedun arvoon. Mikäli yksityisajot ylittävät 18 000 kilometriä, voi verottaja korottaa autoedun arvoa. Huom! Matkat kotoa työpaikalle ja takaisin ovat verotuksessa yksityisajoa.

Kilometrikorvaukset ja päiväraha
Oman auton käytöstä tehdään matkalasku yritykselle, jossa laskutetaan samalla myös mahdolliset päivärahat ja ateriakorvaukset. Yritys maksaa laskun tilillesi. Kilometrikorvaukset ja päivärahat ovat verotonta tuloa.

Osingon maksaminen
Osinko on sen vuoden tuloa, jolloin se on nostettavissa. Jos yhtiön nettovarallisuus on kasvussa, kannattaa yhtiökokouksen osinkopäätöksessä siirtää nostoajankohta seuraavalle kalenterivuodelle, jos yhtiön tilikausi päättyy ennen 31.12.

Luontoisedut
Voidaan maksaa, jos yrittäjä nostaa palkkaa. YEL- yrittäjälle luontoisetujen maksaminen on edullista, koska niistä maksetaan vain n. 3 % sosiaaliturvamaksuja. Työntekijän luontoisedusta maksetaan myös TyEL – maksu. Luontoisetu on yrityksen maksama ja omistava tavara tai palvelu, jonka käytöstä yrittäjän pitää maksaa verottajalle. Yleisimpiä luontoisetuja ovat mm. puhelinetu, lounasetu, autoetu, asuntoetu, joiden verotusarvot verottaja vuosittain määrittelee. Varsinkin lounas ja autoetu on YEL-yrittäjälle halpa tapa lisätä henkilökohtaista nettopalkkaa. Esim. 10 € päivittäisestä lounasedusta maksettuna palkan päälle yrittäjä maksaa itse veroprosentista riippuen n. 3 - 4 €. Yritykselle lounasedun kustannus on n. 10,30 €. Lounasetu on saajalleen veronalainen tulo, mutta siitä syntyvä palkanlisä on n. 75 % edun todellisesta hinnasta. Lisäksi yritys maksaa luontoisedun arvosta YEL-yrittäjän henkilösivukulut n. 3 % .

Työhuonekulut
Jos henkilö työskentelee kotona myös asumiseen käytettävissä tiloissa, on mahdollisuus saada työhuonevähennys 820 euroa (100 %:n käyttö) tai 410 euroa (50 %:n käyttö). Työhuonevähennys on useimmille kalliimpi vaihtoehto kuin kotityöhuoneen tai -työtilan vuokraaminen käypään hintaan yritykselle. Vuokranantaja maksaa nettovuokrasta pääomaveroa 30 % (34 %), jolloin vuokran määrästä vähennetään kulut, kuten lämmitys, vakuutus, osuus kiinteistöverosta yms.

Vähäinen oma käyttö
Kaikesta omasta käytöstä maksetaan vähintään hankintahinta ja arvo lisätään yrittäjän palkkaan.

Yhtiön omistama asunto osakkaan/yhtiömiehen käytössä
Yrittäjä ottaa itselleen asuntoedun. Asunnon arvo vähennetään varallisuudesta pääomatulo-osuutta laskettaessa.