Laskentaohjelmaa käytetään mm. seuraaviin tarkoituksiin

 • haetaan rahoitusta investointiin
 • analysoidaan yrityksen taloudellista tilaa
 • yrityskauppatilanteessa arvioidaan yrityksen arvoa, kuntoa ja tuloksentekokykyä
 • kriisitilanteessa arvioidaan yrityksen taloutta ja tulevaisuutta

Tuloksena saadaan

 • investointisuunnitelma
 • tulosennuste
 • rahoituslaskelma
 • tase ja tunnusluvut
 • T-lomakkeet rahoittajille
 • kassabudjetti

Laskentaohjelmien kaavat, rakenne ja osa soluista ovat tarkoituksella lukittu salasanalla. Käytä laskentaohjelmissa aina Exceliä tai ilmaista LibreOfficen Calc -laskentaohjelmaa. ÄLÄ KÄYTÄ GOOGLEN SHEETS -ohjelmaa.

Vaihe 1. Kassabudjetin täyttäminen

Täytetään ympyröidyt kohdat. Kohdan 1 tiedot löytyvät edellisestä tilinpäätöksen Taseesta Vastaavaa-osasta kohdasta "Rahoitusomaisuus".

#

Vaihe 2. Myyntierittelyt, tuotanto-ostot ja ulkopuoliset palvelut

Muista tarkistaa arvonlisäveron prosentti oikeaksi ja kirjoittaa verolliset summat, vaikka yritys ei olisikaan arvonlisäverovelvollinen.

#

Vaihe 3. Palkkaerittelyt ja kiinteiden kulujen erittelyt

#

Vaihe 4. Markkinointibudjetin laatiminen

#

Vaihe 5 Kassabudjetin loppuunsaattaminen

 • Oranssien alueiden tiedot sijoitetaan oikeille kuukausille.
 • Ympyröidyt tiedot löytyvät edellisen tilikauden tilinpäätöksestä, Taseen Vastattavaa-osan kohdasta "Muut lyhytaikaiset velat".
#

Vaihe 6. Grafiikan tulkinta

 • Oranssi palkki kertoo kassavarojen määrän, negatiivinen palkki alaspäin kertoo etteivät rahat riitä. Ohjelma laskee paljonko lisärahoitusta pitää järjestää.
 • Sininen palkki laskee Tulot vähennettynä menoilla. Joinakin kuukausina voivat menot olla isommat kuin tulot. Rahat kuitenkin riittävät, jos oranssi palkki on positiivinen eli ylöspäin.
#

Vaihe 1. Kassabudjetin täyttäminen

Täytetään ympyröidyt kohdat. Kohdan 1 tiedot löytyvät edellisestä tilinpäätöksen Taseesta Vastaavaa-osasta kohdasta "Rahoitusomaisuus".

#

Vaihe 2. Myyntierittelyt, tuotanto-ostot ja ulkopuoliset palvelut

Muista tarkistaa arvonlisäveron prosentti oikeaksi ja kirjoittaa verolliset summat, vaikka yritys ei olisikaan arvonlisäverovelvollinen.

#

Vaihe 3. Palkkaerittelyt ja kiinteiden kulujen erittelyt

#

Vaihe 4. Markkinointibudjetin laatiminen

#

Vaihe 5 Kassabudjetin loppuunsaattaminen

 • Oranssien alueiden tiedot sijoitetaan oikeille kuukausille.
 • Ympyröidyt tiedot löytyvät edellisen tilikauden tilinpäätöksestä, Taseen Vastattavaa-osan kohdasta "Muut lyhytaikaiset velat".
#

Vaihe 6. Grafiikan tulkinta

 • Oranssi palkki kertoo kassavarojen määrän, negatiivinen palkki alaspäin kertoo etteivät rahat riitä. Ohjelma laskee paljonko lisärahoitusta pitää järjestää.
 • Sininen palkki laskee Tulot vähennettynä menoilla. Joinakin kuukausina voivat menot olla isommat kuin tulot. Rahat kuitenkin riittävät, jos oranssi palkki on positiivinen eli ylöspäin.
#